кабат

 • 81әйләнү — Үз күчәре тирәсендә борылу; әйләнә буенча хәрәкәт итү. Берәр нәрсә тирәли йөреп чыгу. күч. Кайда да булса яки кем янында да булса даими йөрү, булу, бөтерелү галимнәр тирәсендә ә. . күч. Нин. б эш белән мәшгуль булу, ыгы зыгы килү 2. Бер яктан… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 82выж-выжак — Түгәрәкләнеп идәнгә утырган балаларның, кулларын артка яшереп, кулдан кулга ишелгән сөлге йөртүләреннән, уртадагы тәкә дип аталган уенчыга ул күрмәгәндә бик тиз сугып алудан һәм сөлгене кабат яшереп йөртүдән торган уен …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 83граммофон — тар. Пластинкага язылган тавышны кабат яңгырата торган рупорлы аппарат …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 84дәрәҗә — 1. Берәр нәрсәнең чагыштырмача микъдары, үлчәме, чамасы. Кабат, тапкыр, мәртәбә ничә дәрәҗәләр зурайтып күрсәтә 2. Үсештәге бер баскыч, ирешелгән нокта; чик аң дәрәҗәсе 3. Рәсми һ. б. ш. бүленештә яки бүленеш системасында: бер баскыч, урын,… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 85диктофон — Сөйләгән сүзне язып алып, кирәк булганда кабат сөйләтә торган аппарат …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 86изложение — иск. 1. Берәр вакыйганы, фикерне үз сүзләрен белән сөйләү, хикәяләү стиле 2. Укылган текстны үз сүзләрең белән кабат язу. Берәр мәсьәләне, фикерне үз сүзләрең белән язу; Сочинение. ИНША ИТҮ (КЫЛУ) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 87икенче — 1. (Ике) 2. с. Моннан соңгы, киләсе (вакыт тур.) 3. рәв. Тагын, яңадан, кабат и. алай итмә 4. кер. Нәр. б. санап киткәндә беренчедән соң килгән пунктны билгели ... бу бер. Икенче –... 5. с. Беренчене, чынын алмаштырган икенче әнием. Кемгә дә… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 88икенчеләп — диал. Икенче тапкыр, кабат 2. кер. Икенчедән …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 89инша — иск. 1. Берәр вакыйганы, фикерне үз сүзләрен белән сөйләү, хикәяләү стиле 2. Укылган текстны үз сүзләрең белән кабат язу. Берәр мәсьәләне, фикерне үз сүзләрең белән язу; Сочинение. ИНША ИТҮ (КЫЛУ) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 90йөрешле — с. 1. Тиз һәм алымлы йөри торган 2. Йөри, үтә ала торган суднолар й. елга 3. ярд. Тезмә фигыль составында йөрерлек, йөри торган мәгънәсен белдерә миңа кабат килеп й. булмасын …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге